• آروشا گشت پارسه
  • آروشا گشت پارسه
  • آروشا گشت پارسه
  • آروشا گشت پارسه
  • آروشا گشت پارسه
  • آروشا گشت پارسه
  • آروشا گشت پارسه

اطلاعات ویزا - امارات

ویزای ويزيت 90 روزه
زمان تحویل 2 روز كاري مدت اعتبار 58 روز قیمت 188 دلار مدارک

لطفا توجه فرمایید درخواست ویزای دبی از این شرکت فقط با پرواز شرکت هواپیمایی امارات امکان پذیر است

This Visa is valid for 90 days availed by travelers having a longer stay in UAE. This type of Visa is preferred by travelers going to UAE for holidays, visit family / friends or for business trainings etc.

چهت درخواست ویزا لطفا اسکن رنگی پاسپورت را به نشانی زیر ایمیل کرده و با تلفن 26291173 و 26291178 تماس حاصل نمایید

tehrandvpc@mawaredhouse.com

ویزای توریستی 30 روزه
زمان تحویل 2 روز کاری مدت اعتبار 58 روز قیمت 90 دلار مدارک

This visa is non-extendable, valid for 30 days stay. Visa is valid for 58 days from the date of issue

چهت درخواست ویزا لطفا اسکن رنگی پاسپورت را به نشانی زیر ایمیل کرده و با تلفن 26291173 و 26291178 تماس حاصل نمایید

tehrandvpc@mawaredhouse.com

ویزای 96 ساعته
زمان تحویل 2 روز کاری مدت اعتبار 30 روز قیمت 64 دلار مدارک

 This Visa is valid only for 96 hours and is ideal for travellers to the UAE who plan to stay for a period of less than 4 days. This type of Visa is preferred by travellers having business meetings or taking stopovers en route to their onward journey. Visa is valid for 30 days from the date of issue.

چهت درخواست ویزا لطفا اسکن رنگی پاسپورت را به نشانی زیر ایمیل کرده و با تلفن 26291173 و 26291178 تماس حاصل نمایید

tehrandvpc@mawaredhouse.com

ویزای سه ماهه چند بار ورود Multi Entry Long Term Visa
زمان تحویل 2 روز کاری مدت اعتبار 58 روز قیمت 461 دلار مدارک

This Visa is valid for 90 days availed by travellers having a longer stay and travelling multiple times to UAE. The validity of the visa is 58 days from the date of issue and the client can enter UAE multiple times and stay there for 90 Days from the first entry in UAE.

 

چهت درخواست ویزا لطفا اسکن رنگی پاسپورت را به نشانی زیر ایمیل کرده و با تلفن 26291173 و 26291178 تماس حاصل نمایید

tehrandvpc@mawaredhouse.com

*
*
*
تعویض عکس
*
close button